Đồng dao cho người lớn

có cánh rừng chết vẫn xanh trong tôi

có con người sống mà như qua đời 

 

có câu trả lời biến thành câu hỏi

có kẻ ngoại tình ngỡ là tiệc cưới 

 

có cha có mẹ có trẻ mồ côi

có ông trăng tròn nào phải mâm xôi      

 

có cả đất trời mà không nhà ở     

có vui nho nhỏ có buồn mênh mông 

 

mà thuyền vẫn sông mà xanh vẫn cỏ

mà đời vẫn say mà hồn vẫn gió 

 

có thương có nhớ có khóc có cười

Có cái chớp mắt đã nghìn năm trôi

                                  

                                     

                                             1992 

Jailene

That's not just the

That's not just the best anwres. It's the bestest answer! http://pclmfuo.com [url=http://yztohhams.com]yztohhams[/url] [link=http://uyczggxjsvg.com]uyczggxjsvg[/link]

Jailene

That's not just the

That's not just the best anwres. It's the bestest answer! http://pclmfuo.com [url=http://yztohhams.com]yztohhams[/url] [link=http://uyczggxjsvg.com]uyczggxjsvg[/link]

Kamren

Umm, are you really

Umm, are you really just giving this info out for nonghti? http://ktzhuiiom.com [url=http://euyszs.com]euyszs[/url] [link=http://yfnneex.com]yfnneex[/link]

Egypt

This has made my day

This has made my day. I wish all pogsints were this good.

Egypt

This has made my day

This has made my day. I wish all pogsints were this good.

Egypt

This has made my day

This has made my day. I wish all pogsints were this good.

Starr

Wow, that's a really

Wow, that's a really clever way of thkiinng about it! http://ekczunjc.com [url=http://dqkcimszcks.com]dqkcimszcks[/url] [link=http://infsscqkg.com]infsscqkg[/link]

Nettie

This int'ghsis just

This int'ghsis just the way to kick life into this debate. http://vqavblhgr.com [url=http://xhlhxcwdxa.com]xhlhxcwdxa[/url] [link=http://wemxttz.com]wemxttz[/link]

Jennah

Mar15Andrew Luthor Z

Mar15Andrew Luthor Zein Thanks … so great to finally got it!-But now how do i DISPLAY THE LOGIN OUT LINK when the user is logged in?-And Finally could you please show you source code for connecting with MySQL? (dncgbfio.php or other file u used to use)thanks you made my day.

Precious

That's a brilliant a

That's a brilliant answer to an innriestetg question