TỪ CHỦ NHẬT 22/4 ĐÃ CÓ HỘI NGỘ VĂN CHƯƠNG

Chủ nhật vừa rồi 22.4.2007 Blog HỘI NGỘ VĂN CHƯƠNG đã "khai trương" bằng mấy bài viết về "CHUYỆN ĐẠO THƠ VÀ NHẠC SĨ ĐẠO THƠ". Những bài liên quan đến nhà thơ Hữu Thỉnh và nhạc sĩ Phạm Duy: NHÀ THƠ HỮU THỈNH KÊU TRỜI NHẠC SĨ PHẠM DUY TRẢ TÁC QUYỀN 5 CÂY VÀNG CHO NHÀ THƠ LINH PHƯƠNG...

Để bảo đảm tính trong sáng trung thực của một Blog cá nhân tôi chỉ đưa những thông tin chọn lọc để bạn tham khảo và cho ý kiến. Hôm nay tôi gửi tới các bạn bài viết về nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm sâu khi ông rời ghế bộ chính trị vê Huế sau đó sẽ cập nhật một số tác phẩm của cạc bạn láng giềng. Mời Bạn click vào địa chỉ này:

http://vanchuong.vnweblogs.com/

HỘI NGỘ VĂN CHƯƠNG sẽ là nơi gặp gỡ của Bạn và Tôi bằng bài vở thư từ và các liên lạc riêng chung (bảo đảm đúng luật pháp). Ngoài các góp ý ngắn mời bạn hãy gửi bài cho các mục TIN VĂN  SỰ KIỆN & ĐỐI THOẠI PHÊ BÌNH TIỂU LUẬN TÁC PHẨM MỚI THƯ VIỆN THƠ THƯ VIỆN VĂN... theo địa chỉ sau: 

nguyentrongtao1@yahoo.com hoặc saovietvvt@yahoo.com.vn

Điện thoại: 0903283109. 

vanchuong.vnweblogs.com mở rộng cửa chờ đón bạn!

Liam

Smith

I really happy found this website eventually. Really informative and inoperative, Thanks for the post and effort! Please keep sharing more such blog. We also provide blog my assignment help.

vibhu

mobdro app

Thanks for this great post. This is really helpful for me. Also, see
Mobdro for Android

Java Assignment Help

Java Assignment Help

This Academic article i very good, infect it’s good to find such a useful content on your website. For education purpose you can look forward to the Assignment help Online  .Our assignment experts works hard to live up to the expectations and provide total Java Assignment Help.

Accounting Homework Help

Accounting Homework Help

Thanx For Sharing Such Useful Post Keep It Up :)

Best Custom Dissertation Writing Help

Best Custom Dissertation Writing Help

I Appreciate Your Efforts In Preparing This Post. I Really Like Your Blog Articles.

Desert Safari

Best Tours in Dubai

Check our website for the best desert safari tours in Dubai.

https://economicskey.com

https://economicskey.com

This Is Great Information For Students. This Article Is Very Helpful I Really Like This Blog Thanks. I Also Have Some Information Relevant For Online Dissertation Help.

John

Marshal

I’m Really Impressed With Your Article, Such Great & Usefull Knowledge You Mentioned Here

modbro app

modbroapp

Burger King is the most popular fastest food network located all over the world with more than 1500 stores https://modbroapp.co/

Bếp Hải Linh

HỘI NGỘ VĂN CHƯƠNG

Cùng tham giá chứ mọi người

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1890','aq1vl9rkjah360tl3a9ldrl945','0','Guest','0','54.80.87.62','2018-08-17 00:34:28','/a14622/tu-chu-nhat-22-4-da-co-hoi-ngo-van-chuong.html')