Ca khúc mới: NON NƯỚC CAO BẰNG

NON NƯỚC CAO BẰNG

Nhạc: NGUYỄN TRỌNG TẠO
Lời: Nguyễn Trọng Tạo - Nông Đình Ngô
Ca sĩ: Hồng Vi - Thúy NộiNON NƯỚC CAO BẰNG
Nhạc: NGUYỄN TRỌNG TẠO
Lời: Nguyễn Trọng Tạo - Nông Đình Ngô
Ca sĩ: Hồng Vi - Thúy Nội

hạnh

hay

rất hay