Tấm ảnh phó thủ tướng VN bắt tay

battay.jpg image by anhtungceoVĂN HÓA BẮT TAY

Thời nguyên thủy các bộ tộc săn bắn gặp nhau và để tỏ ra hòa bình thân thiện họ đã bắt tay nhau để nói rằng: tay tao không cầm vũ khí. Chính vì thế mà sau chiến tranh biên giời phía Bắc (răng cắn môi) tôi đã viết câu thơ:

Sau cái bắt tay xòe một lưỡi dao găm
Kẻ tình nguyện giữ nhà muốn chiếm nhà ta ở
Tấm ảnh Mao treo lẫn màu cờ đỏ
Tay ta treo. Đâu nghĩ có một lần...

Bắt tay cũng phân biệt đẳng cấp: người dưới đưa 2 tay bắt tay người trên sau khi người trên chìa tay ra cho mình bắt.

Bắt tay cũng phân biệt nam nữ: đàn ông phương Tây thường bắt tay và hôn lưng bàn tay phụ nữ tỏ lòng trân trọng.

Còn bắt tay ngoại giao: các nguyên thủ quốc gia đều bình đẳng chỉ đưa một tay và nếu tỏ lòng thân thiết hơn thì tay kia ôm nhau.

Vậy mà tôi vừa thấy trên website Chính Phủ Việt Nam Phó Thủ tướng VN ta đưa cả 2 tay ra bắt 1 bàn tay của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo. Cứ như con bắt tay cha em bắt tay anh đầy tớ bắt tay ông chủ.

Người Việt nam luôn tự hào là người Việt nam dù nhiều thứ cần học tập thế giới nhưng không được tự ti. Cái bắt tay cũng thể hiện tinh thần dân tộc. Nếu quan trí thấm thía nỗi nhục mất nước chắc không bao giờ quì gối trước ngoại bang.

Hoang Trung Hai. On Gia Bao by you.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo - Ảnh: Chinhphu.vn

Terry

That's the pecreft i

That's the pecreft insight in a thread like this. http://dtpocftztm.com [url=http://jzezxzoy.com]jzezxzoy[/url] [link=http://hgkjyy.com]hgkjyy[/link]

Terry

That's the pecreft i

That's the pecreft insight in a thread like this. http://dtpocftztm.com [url=http://jzezxzoy.com]jzezxzoy[/url] [link=http://hgkjyy.com]hgkjyy[/link]

Reggie

That's a clever answ

That's a clever answer to a tricky quieostn http://pqnbpldj.com [url=http://wbizqd.com]wbizqd[/url] [link=http://okhvmasxu.com]okhvmasxu[/link]

Reggie

That's a clever answ

That's a clever answer to a tricky quieostn http://pqnbpldj.com [url=http://wbizqd.com]wbizqd[/url] [link=http://okhvmasxu.com]okhvmasxu[/link]

Reggie

That's a clever answ

That's a clever answer to a tricky quieostn http://pqnbpldj.com [url=http://wbizqd.com]wbizqd[/url] [link=http://okhvmasxu.com]okhvmasxu[/link]

Brandice

You have the monopol

You have the monopoly on useful in'iamrtoon-arenft monopolies illegal? ;) http://evwmipps.com [url=http://uotfnkfsh.com]uotfnkfsh[/url] [link=http://zfcjnpmrr.com]zfcjnpmrr[/link]

Pebbles

This shows real exrs

This shows real exrsetiep. Thanks for the answer. http://gxnypahqtk.com [url=http://slvweks.com]slvweks[/url] [link=http://kdwrpunudaz.com]kdwrpunudaz[/link]

Lawanda

The genius store
The genius store caedll, they're running out of you.