CÂU CHUYỆN KIỂM DUYỆT.

NGUYỄN TRỌNG TẠO: Bài trước tôi đã nói về CÂU CHUYỆN BIÊN TẬP như một chia sẻ về cái nghề khó khăn không phải ai cũng làm trọn bổn phận với nghề và không phải ai cũng tường tận để chia sẻ nỗi khó khăn của họ. Một số bạn đọc trên talawas do nôn nóng về thông tin hay quan điểm về sự xuất bản cuốn THƠ ĐẾN TỪ ĐÂU của Nguyễn Đức Tùng nên cứ muốn bài viết về Biên tập lại đi thẳng vào vấn đề Kiểm duyệt (!) quanh cuốn sách này. Đó là một mong muốn tốt nhưng nó ở ngoài bài viết CÂU CHUYỆN BIÊN TẬP của tôi. Thú thực tôi chỉ không phát biểu (phản đối/ủng hộ) về điều gì đó khi mà tôi không thích phát biểu.

Tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ của tôi. Và bây giờ là CÂU CHUYỆN KIỂM DUYỆT. Xem tiếp

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1890','slvq2srhoqig603pemeodlf722','0','Guest','0','54.80.87.62','2018-08-17 00:32:49','/a203193/cau-chuyen-kiem-duyet.html')