Đừng múc cạn nỗi buồn có thể đoạt giải Hội Nhà Văn?

ĐỪNG MÚC CẠN NỖI BUỒN VÂNG ĐỪNG MÚC CẠN

Vương Cường

Có người cho rằng tập thơ này hay nhất kể từ 1975 đến nay và có người bỏ phiếu cho tập thơ này vào giải thưởng thơ năm 2009 của HNV. Có người cho rằng tập thơ chỉ làng nhàng hoa hậu phường! ... Tôi may mắn có tập thơ này và đã đọc nó nhiều lần...


Thập kỷ 80 của thế kỷ 20 từng chứng kiến một sự đổi mới bắt đầu từ tư duy sau đến thực tiễn ở VN. Cuộc đổi mới đó cũng bắt đầu chia đôi nhận thức và hành động người đi đầu đổi mới và người sợ đổi mới. Và hôm nay chúng ta cùng chứng kiến đất nước đã có bộ mặt khác tươi đẹp hơn giàu có hơn và thách thức tiếp tục cũng lớn hơn. Thách thức lớn hơn tức là nền kinh tế - xã hội phát triển hơn! (Xem tiếp)

Bella

Thkans for taking the time to post. It's lifted the level of debate

Bella

Thkans for taking the time to post. It's lifted the level of debate

Reignbeau

Great common sense h

Great common sense here. Wish I'd thhougt of that. http://dtwjckw.com [url=http://zwarmrwd.com]zwarmrwd[/url] [link=http://keuyewotn.com]keuyewotn[/link]

Jody

..but I commented on

..but I commented on your friendship with the woman who did your wedding cake so long ago..your sweet Murphy..and on your olden farm anm.las..goshi.it was a good comment! Whatever the case..what a NICE post..but your posts are always interesting!
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1890','323a6bj2reknikk77lv05vvje2','0','Guest','0','54.80.87.62','2018-08-17 00:33:32','/a206870/dung-muc-can-noi-buon-co-the-doat-giai-hoi-nha-van.html')