37 NĂM TÔI MỚI GẶP THIẾU KHANH

Tao.ThieKhanhNGUYỄN TRỌNG TẠO: Khoảng 1973-1974 tôi tình cờ có được tập thơ Trong Cơn Thao Thức của Thiếu Khanh. Tập thơ đã rách bìa và cuối tập thấy ghi in ở Đà Nẵng 1971. Khi đó cuộc chiến tranh đang hồi ác liệt tôi là bộ đội và Thiếu Khanh chắc là "lính Cộng Hòa" - vì thơ anh là thơ của một người lính. Tập thơ của anh hấp dẫn tôi vì sự chân thật đến nghẹt thở của một người lính chiến. Từ chuyện hành quân nổ súng ném bom đến tin vợ sinh con khi ba đang trong trận đánh đều được anh viết chân thật và và lay động tận tâm can. Lúc đó tôi cũng đã làm thơ đã có thơ in báo và đang chuẩn bị in một tập thơ lính. Đọc Thiếu Khanh tôi giật mình khâm phục ước gì viết được những câu thơ gan ruột như anh. Những câu thơ đến giờ tôi còn nhớ: (Xem tiếp)

Indian

Time to face the mus

Time to face the music armed with this great infiomatron. http://cttkeyswbof.com [url=http://ddoajfb.com]ddoajfb[/url] [link=http://swcvju.com]swcvju[/link]

Lyndall

Awesome posting man,

Awesome posting man, I incredibly like the look and also the feel of this kind of blogging site. You write certainly well, you just need to be a aware guy. Will undubotedly come back

hgiang

Câu chuyên dê thuong cam dông ghê Bac hi . Uoc chi ai cung nhu 2 Bac thi "thê gioi hoà binh chung sanh an lac"

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1890','rvmdo3kcb7d8o4hqimbvadfd05','0','Guest','0','54.198.195.11','2018-08-16 09:47:02','/a210635/37-nam-toi-moi-gap-thieu-khanh.html')