HỘI NGỘ VĂN CHƯƠNG - VĂN CHƯƠNG CỦA MỌI NHÀ

By Nguyễn Trọng Tạo

anh blog

Chào bạn! 

Blog HỘI NGỘ VĂN CHƯƠNG 

do Nhà thơ - Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo

làm "Chủ Bút" sẽ được khai trương trên

vnweblogs vào ngày Chủ Nhật 22-4-2007.

Trang chính của HNVC được post vào Chủ

Nhật hàng tuần; các bài khác tiếp tục từ thứ

2 đến thứ 7. Với tinh thần Văn Chương Của

Mọi Nhà HNVC sẽ là nơi gặp gỡ trao đổi

chia sẻ tác phẩm và các vấn đề

quan tâm của Bạn & Tôi.

Từ Chủ Nhật 22-4-2007 đến với

HỘI NGỘ VĂN CHƯƠNG

mời bạn hãy Click vào địa chỉ:

http://vanchuong.vnweblogs.com

Ngoài các góp ý ngắn mời bạn hãy gửi bài

cho HNVC theo địa chỉ sau:

nguyentrongtao1@yahoo.com 

hoặc

 saovietvvt@yahoo.com.vn

Điện thoại: 0903283109 

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1890','r7n4ogt29iuemkuco78r243et1','0','Guest','0','54.196.98.96','2018-08-15 00:59:36','/ac3118/hoi-ngo-ban-va-toi/page-2.html')