TẢN MẠN THỜI TÔI SỐNG

By Nguyễn Trọng Tạo

TẢN MẠN THỜI TÔI SỐNG
Nguyễn Trọng Tạo

 

1.

 

Những bông hoa vẫn cứ nở đúng mùa

Như thời đã đi qua như thời rồi sẽ đến

Nhưng cái thời tôi sống

                                     hẳn khác xưa

Trong bài hát thêm bom rơi và súng

More...

CHÙM THƠ THI NHÂN

By Nguyễn Trọng Tạo

CHÙM THƠ THI NHÂN

NGUYỄN TRỌNG TẠO

 

More...

Tản mạn thời tôi sống

By Nguyễn Trọng Tạo

NGUYỄN TRỌNG TẠO                      

Như con chiên sùng đạo chợt bàng hoàng                  

Nhận ra Chúa chỉ ghép bằng đất đá

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1890','maes6lspi98sgava2mtvb4n0n3','0','Guest','0','54.80.219.236','2018-09-23 23:48:53','/ac3143/tap-tho-thu-tren-may-chu-tan-man-thoi-toi-song.html')